Ştiri

18.01.2013

Abonamentul pentru anul 2013 la Revista de Igienă şi Sănătate Publică este de 50 RON pentru membrii Societăţii de Igienă şi Sănătate Publică din România şi 100 RON pentru nemembri. Revista apare trimestrial.

Datele de cont ale SISPR:

Societatea de Igienă şi Sănătate Publică din România
Cod fiscal: 18336578
BCR  - Filiala Timişoara
Cod IBAN: RO 88RNCB0249049266810001


BIOLOGIA ALIMENTAŢIEI ŞI ALIMENTAŢIA FIZIOLOGICĂ
Francisc A. Schneider, Aurel Ardelean, Liana Moş

Interesanta monografie intitulată Biologia alimentaţiei şi alimentaţia fiziologică, redactată cu multă compentenţă de profesorii de la Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad, este o lucrare importantă, de mare prestigiu şi cu erudiţie ştiinţifică de excepţie, extrem de utilă unui mare număr de medici, studenţi, dieteticieni, constituind un punct de referinţă şi de cotitură în literatura de specialitate, dedicată acestor subiecte.

 Autorii abordează la un nivel elevat şi cu o informaţie bibliografică vastă, ultramodernă, aproape exhaustivă, întreaga problematică a subiectului acestei monografii, cu o competenţă deosebită, datorată lungilor şi îndelungatelor preocupări ştiinţifice, didactice şi de cercetare, dedicate alimentaţiei la diverse categorii de vârstă şi stiluri de viaţă.

 Comenzi la:
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad
Direcţia Administrativă
Telefon: 0256 280 338


22.03.2009

Începând cu numărul 1/2009 Revista de Igienă şi Sănătate Publică - Journal of Hygiene and Public Health va apărea în limba engleza. Dacă sunteţi interesaţi de publicarea unor articole, vă rugăm consultaţi recomandările pentru autori, aflate la secţiunea Documente