Scurtă prezentare...

Igiena este o ramură a medicinii preventive, specialitate care studiază acţiunea factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, a ţinerii sub control a riscurilor de mediu, a scăderii expunerii la factorii de risc a populaţiei prin eforturi concertate ale societăţii şi utilizarea eficientă a resurselor.  

Sănătatea publică este ramură a medicinii care se preocupă de supravegherea sănătăţii populaţiei, de identificarea nevoilor sanitare ale acesteia, de cultivarea strategiilor care promovează sănătatea şi de evaluarea serviciilor de sănătate.

Igiena şi sănătatea publică joacă un rol important în eforturile de prevenire a bolilor atât în ţările în curs de dezvoltare cât şi în ţările dezvoltate, acţionând prin sistemele locale de sănătate şi prin organismele internaţionale.

Din multe puncte de vedere, igiena şi sănătatea publică sunt concepte moderne, cu toate că originile lor se regăsesc în antichitate. De la începuturile civilizaţiei umane, a fost recunoscut, de pildă, faptul că poluarea apei şi lipsa bunei gestiuni a deşeurilor favorizează răspândirea bolilor contagioase.

Religiile timpurii au încercat să modifice comportamentele cu impact asupra sănătăţii, influenţând obiceiurile alimentare, sexuale şi consumul de alcool. Mai târziu, apariţia guvernelor  a plasat responsabilitatea pe umerii liderilor politici, acestora încredinţându-li-se dezvoltarea programelor din domeniul medicinei preventive, în efortul de a asigura stabilitatea, ordinea şi prosperitatea socială.

Astăzi, cele mai multe guverne recunosc importanţa programelor de igienă şi sănătate publică în reducerea incidenţei de boală, invaliditate, precum şi a efectelor îmbătrânirii, deşi aceste domenii, în general, beneficiază de o finanţare guvernamentală redusă comparativ cu alte ramuri ale ştiinţei medicale. În ultimii ani, programele de igienă şi sănătate publică au făcut progrese incredibile în promovarea sănătăţii, reuşind printre altele şi eradicarea unor boli care au afectat omenirea timp de mii de ani.

Într-o încercare de a reprezenta lungul drum parcurs în acest domeniu, Societatea de Igienă şi Sănătate Publică din România şi-a ales ca simbol frunza de Ginkgo Biloba, un arbore remarcabil prin unicitate, durabilitate, istorie, rezistenţă la boli şi condiţii aspre de mediu si nu în ultimul rând prin frumuseţe. Sigla SISPR care apare şi pe copertele Revistei de Igienă şi Sănătate Publică se doreşte un îndemn la meditaţie şi cercetare, un memento al atât de necesarelor controverse ştiinţifice care hrănesc şi duc mai departe minunatul şi inevitabilul progres al umanităţii.