Societatea de Igienă şi Sănătate Publică din România

Ce este SISPR?

Societatea de Igienă şi Sănătate Publică din România este organizaţia profesională şi ştiinţifică care reuneşte toţi specialiştii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul medicinei preventive în vederea ridicării  nivelului profesional şi ştiintific al şcolii româneşti de igienă şi sănătate publică şi a îmbunătăţirii continue a cercetării şi practicii în toate ramurile ştiintifice ce se înscriu în sfera medicinei preventive.

In anul 1926 a fost înfiinţată Societatea de Igienă şi Sănătate Publică. Aceasta a fost reorganizată ca secţie a Asociaţiei Medicale Române în anul 1951, iar din anul 1962 până în anul 2005, a funcţionat ca şi societate fără personalitate juridică, în cadrul Asociaţiei Medicale Române, în calitate de membru afiliat, societatea având ca publicaţie de specialitate revista intitulată Igiena.

După dobândirea personalităţii juridice în anul 2005, Societatea de Igienă şi Sănătate Publică din România este continuatoarea de drept si de fapt a Societăţii de Igienă şi Sănătate Publică din cadrul Asociaţiei Medicale Române.

 

Câteva cuvinte despre revista SISPR...

Prof. univ. Dr. Brigitha Vlaicu
Redactor Şef al RISP

Revista de Igienă şi Sănătate Publică este jurnalul oficial al Societăţii de Igienă şi Sănătate Publică din România şi are o apariţie constantă începând cu anul 1950.

Revista găzduieşte publicaţii ştiinţifice de importanţă naţională şi crează un cadru adecvat ridicării nivelului profesional şi ştiinţific al şcolii româneşti medicale de igienă şi sănătate publică cât şi îmbunătăţirii continue a cercetării şi practicii in toate ramurile ştiinţifice care se înscriu în sfera medicinei preventive.

Revista oferă posibilitatea promovării medicinei preventive într-un cadru internaţional mai larg, susţinând cercetarea în domeniu prin publicarea articolelor ştiinţifice originale.

Revista publică articole originale, referate generale, recenzii de cărţi.

Începând cu anul 2004, apariţia revistei a devenit trimestrială, cu dinamizarea activităţii, modificarea formatului şi respectarea noilor cerinţe ale politicii scientometrice care atribuie fiecărei publicaţii un factor de impact.

Despre noi...

Denumirea Asociaţiei este SOCIETATEA DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ROMÂNIA, în conformitate cu dovada disponibilităţii denumirii emisă de Ministerul Justiţiei cu nr. 33293/04.05.2005.

SISPR cuprinde membri titulari, membri asociaţi, membri susţinători, membri de onoare şi membri corespondenţi.

Publicaţia periodică a Societăţii de Igienă şi Sănătate Publică din România este Revista de Igienă şi Sănătate Publică (Journal of Hygiene and Public Health) cu apariţie trimestrială, editată cu sprijinul Asociaţiei Medicale Române. Membrii colegiului de redacţie sunt numiţi de către Consiliul Director al SISPR. Publicarea articolelor în revistă se va face cu avizul ştiinţific a doi membri ai SISPR, cu experienţă în domeniu. Condiţiile de obţinere a revistei se stabilesc de către Consiliul Director al SISPR la propunerea Colegiului de redacţie. SISPR poate edita şi publica şi alte materiale ştiinţifice neperiodice în vederea promovării obiectivelor sale.

Societatea de Igienă şi Sănătate Publică din România organizează la fiecare 4 ani un Congres Naţional.


ISSN

ISSN 2069 – 3001 pentru revista on-line
ISSN 1221 - 2520 pentru revista pe suport de hârtie

APARIŢIE TRIMESTRIALĂ