LISTA ARTICOLELOR PUBLICATE ÎN REVISTA DE IGIENĂ ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ

RISP NR. 3/2004

PROFILE PSIHOLOGICE ŞI COMPORTAMENTE CU RISC ÎNTÂLNITE LA TINERI
Petrescu C., Băncilă S.P., Suciu O., Vlaicu B., Doroftei S.
 
SOMNUL - IMAGINE, SĂNĂTATE, COMUNICARE - LA ADOLESCENŢI ŞI TINERI
Petrescu P., Marian A., Toma R.
 
FUMATUL LA UN LOT DE ELEVI DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI – CORELAŢII COMPORTAMENTAL ATITUDINALE ŞI SOCIO-FAMILIALE
Bucur G.E., Bindea B., Cetnarovici D. M., Cocoş C., Georgescu C.,
Ionescu-Lupeanu M., Mureşan F.
 
FUMATUL LA ELEVII DIN ULTIMILE CLASE GIMNAZIALE ŞI DIN PRIMELE CLASE LICEALE – CONSIDERAŢII STATISTICO-MATEMATICE
Bucur G.E., Bindea B., Cetnarovici D. M., Cocoş C., Georgescu C,
Ionescu-Lupeanu M., Mureşan F.
 
OBICEIUL FUMATULUI LA COPII ŞI ADOLESCENŢI DIN CÂTEVA ŞCOLI CLUJENE
Laza V., Irimie C., Lotrean L.
 
STUDIU COMPARATIV PRIVIND CONSUMUL DE ALCOOL LA ELEVII DE LICEU DIN TIMIŞOARA ŞI DIN ALTE REGIUNI ALE LUMII
Caraion-Buzdea C., Ursoniu S., Vernic C., Silberberg K., Korbuly B.
 
VIAŢA STUDENŢEASCĂ ŞI CONSUMUL DE ALCOOL
Şomcutean A. A., Ciobanu L. M., Goţia S. R., Goţia C.S.
 
CONSUMUL DE DROGURI ÎN COLECTIVITĂŢILE STUDENŢEŞTI
Vasile M., Cordeanu A., Nicolescu R., Chitu A., Petrescu Huidumac C.,
Christescu M.
 
CONSUMUL DE DROGURI LA STUDENŢI DIN CÂTEVA CENTRE UNIVERSITARE
Laza V.,  Alexoaie C.,  Lotrean L.
 
CAST 2003: ANCHETĂ PRIVIND CONSUMUL DE BĂUTURI ALCOOLICE, FUMATUL ŞI CONSUMUL DE DROGURI LA LICEENII DIN TIMIŞOARA
Ursoniu S., Vernic C., Silberberg K., Korbuly B.
 
CONSUMUL DE ALCOOL, DROGURI ŞI TUTUN AL ELEVILOR DIN TÂRNĂVENI
Dănilă M., Ureche R., Abram Z., Finta H.
 
COMPORTAMENTUL ALIMENTAR IN RANDUL STUDENTILOR
Laza V.,  Fulea I.,  Lotrean L.
 
OBICEIURILE ALIMENTARE, IMPACTUL MEDICAMENTELOR LA STUDENŢI
Ciobanu L. M., Şomcutean A. A., Goţia S. R., Goţia C. S.
 
CONSUMUL DE ALCOOL ŞI VIOLENŢA DOMESTICĂ
Rada C., Glavce C.
 
ASPECTE ANTROPO-PSIHOLOGICE ALE AGRESORILOR ŞI ALE VICTIMELOR
Glavce C., Rada C.
 
CHESTIONAR CORT 2004
Vlaicu B., Fira-Mlădinescu C., Ursoniu S., Petrescu C., Putnoky S., Suciu O.,
Ciobanu V., Silberberg K., Korbuly B., Vernic C., Radu I., Porojan G., Caraion C.
 
PROFILUL DE PERSONALITATE LA ELEVI ŞI STUDENŢI. STUDIU COMPARATIV
Petrescu C., Putnoky S., Ciobanu V., Suciu O., Fira-Mlădinescu C., Ursoniu S.,
Vernic C., Caraion C., Radu I., Silberberg K., Porojan G.,  Korbuly B., Vlaicu B.
 
CORT 2004: METODE DE EŞANTIONARE ŞI TESTAREA CHESTIONARELOR
Ursoniu S., Vernic C., Petrescu C., Fira-Mlădinescu C.,  Putnoky S., Suciu O. , Ciobanu V., Caraion-Buzdea C., Radu I., Silberberg K., Korbuly B., Porojan G., Vlaicu B.


RISP NR. 4/2004

POLUAREA SONORĂ STRADALĂ ŞI STUDIUL POLUĂRII SONORE ÎN CABINETE STOMATOLOGICE DIN MUNICIPIUL TÂRGU-MUREŞ
Ábrám Z., Ureche R., Dănilă M., Finta H.
 
MONITORIZAREA ZGOMOTULUI URBAN ŞI DISCONFORTUL PRODUS UNOR LOCUITORI AI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
Putnoky E., Putnoky S.
 
VARIAŢII  ALE  NIVELULUI  POLUĂRII AERULUI  ÎNTR-O  LOCALITATE  URBANĂ  ŞI  IMPLICAŢIILE  ASUPRA  PATOLOGIEI  RESPIRATORII  INFANTILE
Doroftei S., Cheptănariu D., Petrescu C., Fira-Mlădinescu C., Suciu O.
 
RISCURILE POTENŢIALE ALE ATMOSFEREI URBANE DIN MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
D. Petrişor, C. A. Petrişor, L. Radu    
 
ASPECTE PRIVIND EFECTELE SISTEMELOR DE CONDIŢIONARE A AERULUI ASUPRA CONFORTULUI ŞI SĂNĂTĂŢII
Lupulescu D., Cucu A., Fulga M., Iancu M.       
 
EVALUAREA IMPACTULUI MEDIULUI AMBIANT ASUPRA COPILULUI ASTMATIC
Moldoveanu A.M.,  Cardoş C., Bălan G., Moldoveanu A.C.
 
EXPUNEREA POPULAŢIEI LA POLUANŢII DIN AERUL ÎNCONJURĂTOR ÎN EUROPA. PROIECTUL PEOPLE IN BUCUREŞTI
Niciu E. M., De Saeger E., Field R., Ballesta P.P. , Vasile F., Moldoveanu A.M., Dumitrache  C., Stanescu C., Mitroi G., Roman I. Zurini M. , Balaceanu E.,  Neamţu A.
 
PREVALENŢA DISFUNCŢIILOR VENTILATORII DE TIP OBSTRUCTIV ÎN RÂNDUL COPIILOR DINTR-UN CENTRU CU METALURGIE NEFEROASĂ
Curşeu D.,  Sîrbu D.,  Popa M.
 
PERCEPŢIA POLUĂRII MEDIULUI AMBIANT ÎN ORAŞUL BUCUREŞTI
Moldoveanu A.M., Bărbulescu A., Moldoveanu A.C.
 
STUDIU EXPERIMENTAL PRIVIND EFECTUL ALUMINIULUI ADMINISTRAT, PRIN APA DE BĂUT, ASUPRA ENDOTELIULUI VASCULAR LA ŞOBOLANUL ALB
Voroniuc O., Bild V., Frunză F., Navrotescu M., Mancaş G., Voroniuc I., Hăulică I.
 
ASOCIAŢIE STATISTICĂ ÎN INTOXICAŢIA ACUTĂ CU NITRIŢI
Prejbeanu I.,  Berilă I.
 
FACTORI DETERMINANTI IN PRODUCEREA EPIDEMIILOR HIDRICE
Lupulescu D., Cucu A., Tudor A.
 
CORELAŢIA ÎNTRE CONCENTRAŢIA MICROELEMENTELOR DIN APA POTABILĂ ŞI BOLILE CARDIOVASCULARE
Tulhină D., Cătănescu O., Vlad R., Zora M., Brînzei G., Neniu C.,
Bilea P., Corduneanu D.
 
EVALUAREA STATUSULUI FIZIC ÎN CORELAŢIE CU MORBIDITATEA LA COPIII DIN TÂRGU-MUREŞ (2003).
Dănilă M., Domahidi I., Orban A., Farr A., Drăgoi S        
 
RISCUL DE CARIE LA COPII INSTITUŢIONALIZAŢI
Goţia S. L., Podariu A., Goţia S. R.
 
MANIFESTĂRI LEGATE DE STRES LA UNII LICEENI DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA
Putnoky S., Vlaicu B., Doroftei S., Petrescu C., Suciu O., Scarlat L.
 
„INDEXUL DE SĂNĂTATE A ŞCOLII” O ADAPTARE LA CONDIŢIILE LOCALE A METODEI AMERICANE DE EVALUARE A PROGRAMELOR DE PROMOVARE ŞI CONTROL A SĂNĂTĂŢII ELEVILOR ŞI PROFESORILOR DIN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI TINERI
Moldovean V.
 
SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A COPIILOR ŞI TINERILOR DIN UNITAŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT
Cordeanu A., Bucaleţ C., Nicolescu R., Stănescu C.T., medicii specialişti din compartimentele de igienă şcolară din DSP judeţene.


RISP NR. 1/2005

APLICAREA CONCEPTULUI HACCP AL INSPECŢIEI SANITARE ÎN UNITĂŢI  DE PROCESARE A CĂRNII DIN JUDEŢUL TIMIŞ
Vlaicu Ş., Flucsă F., Fira-Mlădinescu C.
 
EVALUAREA RISCULUI DE HEPATOCARCINOM INDUS DE CONSUMUL AFLATOXINEI B1
Fira-Mlădinescu C., Chetrinescu N., Vlaicu Ş., Fira-Mlădinescu O., Doroftei S., Vlaicu B.
 
RISCUL INTOXICĂRII CU METANOL LA CONSUMATORII DE BĂUTURI RĂCORITOARE CU ASPARTAM
Finta H., Ureche R., Abram Z., Dănilă M., Mate J.
 
EVOLUŢIA INCIDENŢEI INTOXICAŢIILOR CU CIUPERCI ÎN ZONA MOLDOVEI ŞI OPORTUNITATEA MĂSURILOR PROFILACTICE
Navrotescu M.T., Voroniuc O., Ciuhodaru T., Mancaş G., Muntianu E., Diaconu D., Ionescu S.
 
CONDIŢII IGIENICE ALE LAPTELUI PROASPĂT MULS ÎN REGIUNEA DE VEST A ROMÂNIEI
Vintilă C., Vintilă T.
 
EVOLUŢIA TOXIINFECŢIILOR ALIMENTARE ÎN RELAŢIE CU ALIMENTUL SURSĂ ÎN JUDEŢUL TIMIŞ, ÎN PERIOADA 2002-2003
Petrescu C., Secăreş M.V.,  Suciu O., Doroftei S., Vlaicu B
 
UTILIZAREA DE ADAOSURI ÎN PREPARATELE DIN CARNE: ABUZ SAU NECESITATE?
Goia A.,  Lupşa I. R.
 
STUDIUL RAŢIEI ALIMENTARE PRIMITE DE PACIENŢII INTERNAŢI ÎNTR-O SECŢIE DE CARDIOLOGIE
Putnoky S., Vlaicu B., Fira-Mlădinescu C., Suciu O., Drăgulescu D.
 
ORIENTĂRI EUROPENE PRIVIND CALITATEA ŞI SUPRAVEGHEREA MEDIULUI
Ionuţ C.
 
INCIDENŢA INFECŢIILOR NOSOCOMIALE ÎNTR-O CLINICĂ DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE DIN IAŞI, ÎN RELAŢIE CU CONTAMINAREA MEDIULUI SPITALICESC
Gavăt V., Berea M., Laba C.D.,  Roca M., Chirilă I.
 
ASPECTE PRIVIND INFECŢIILE NOSOCOMIALE CORELATE CU CONDIŢIILE IGIENICO-SANITARE DINTR-UN SPITAL DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE
Suciu O., Doroftei S., Vlaicu B., Petrescu C., Fira-Mlădinescu C.,  Putnoky S.
 
IMPORTANŢA CONDIŢIILOR IGIENICE DINTR-O UNITATE SANITARĂ ÎN DIAGNOSTICAREA INFECŢIILOR NOSOCOMIALE
Doroftei S., Cheptănariu D., Petrescu C., Fira-Mlădinescu C., Suciu O.
 
CERINŢE ALE SISTEMULUI DE MONITORIZARE A EFLUENŢILOR LICHIZI SPITALICEŞTI
Popa M., Curşeu D., Sîrbu D.
 
ACTIVITATEA FIZICĂ ŞI CARDIOLOGIA PREVENTIVĂ MODERNĂ
Mancaş,S.,  Mihalaş,G., Duda-Seiman,D.M., Sarău,C.A, Noveanu,L.
 
MODEL DE BUNE PRACTICI ÎN CARDIOLOGIA PREVENTIVĂ: SUBIECTUL TÂNĂR ASIMPTOMATIC CU RISC CARDIOVASCULAR
Duda-Seiman D.M., Mancaş S., Mihalaş G.,  Drăgulescu Şt.I., Sarău C.A., Noveanu L.,  Barbu L., Ciorîcă G.
 
APA ŞI RISCUL CARDIOVASCULAR LA NIVEL COMUNITAR ÎN ZONA DE VEST A ROMÂNIEI
Jompan A., Lupşa I., Tulhină D.
 
COMPARAREA A PATRU BIOMARKERI URINARI, 2-MICROGLOBULIN (2-MG), 1-MICROGLOBULIN (1-MG), N-ACETIL--D-GLUCOSAMINIDASE (NAG) ŞI RETINOL BINDING PROTEIN (RBP), CU SCOPUL INTRODUCERII ÎN SCREENINGUL APARIŢIEI TOXICITĂŢII RENALE PRECOCE
Orbán A., Ureche R., Fárr A.-M., Dănilă M., Domahidi I.
 
IMPORTANŢA EVALUĂRII COMPOZIŢIEI CORPORALE, ÎN VEDEREA STABILIRII RISCULUI DE OBEZITATE, LA TINERI
Sîrbu D., Popa M., Curşeu D., Ionuţ C.
 
RISCUL DE AFECTARE A SISTEMULUI OSOS LA FEMEI ÎN RELAŢIE CU APORTUL ALIMENTAR NECORESPUNZĂTOR DE CALCIU
Fira-Mlădinescu C., Vărcuş C., Fira-Mlădinescu O., Suciu O., Vlaicu B.,
Doroftei S.


RISP NR. 2-3/2005

FUMATUL, CONSUMUL DE ALCOOL ŞI DE DROGURI - COMPORTAMENTE CU RISC ÎNTÂLNITE LA ADOLESCENŢII DIN DEVA ÎN ANUL 2003
Petrescu C., Ebergeny R. G., Vlaicu B., Doroftei S., Putnoky S., Suciu O., Olariu T.R....
 
TENDINŢE PRIVIND CONSUMUL DE DROGURI LA LICEENII DIN TIMIŞOARA ÎN PERIOADA 2001-2003
Ursoniu S., C. Vernic C., Silberberg K., Korbuly B.
 
ADOLESCENŢII ŞI EFORTUL FIZIC
Goţia S. R., Goţia S. L., Fira-Mladinescu C., Fira-Mladinescu O., Goţia C. S.
 
UNELE ASPECTE MEDICO-SOCIALE ALE ACCIDENTELOR DE CIRCULAŢIE ÎN CARE AU FOST IMPLICAŢI COPII ŞI ADOLESCENŢI DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA
Putnoky S., Vlaicu B.,  Fira- Mladinescu C., Suciu O., Babuşcov A.
 
UNELE ASPECTE MEDICO-SOCIALE ALE INTOXICAŢIILOR ACUTE LA COPIII ŞI ADOLESCENŢII INTERNAŢI ÎNTR-UN SPITAL DE PEDIATRIE, DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA
Putnoky S.,  Vlaicu B.,  Doroftei S., Petrescu C., Măslin R.
 
TENDINŢE ALE MORBIDITĂŢII LA TINERII DE 20-24 ANI DIN JUDEŢUL TIMIŞ ÎN PERIOADA 1997-2003
Ursoniu S., Calciu D.
 
PARTICULARITĂŢI DE MORBIDITATE ACUTĂ ŞI CRONICĂ LA ELEVII UNEI ŞCOLI GENERALE TIMIŞORENE
Suciu O., Vlaicu B., Doroftei S., Petrescu C., Fira-Mlădinescu C., Putnoky S.
 
STUDIUL UNOR INDICATORI CHIMICI DE CALITATE PENTRU PREPARATE DIN CARNE TRADIŢIONALE
Vlaicu Ş., Flucsă F., Vlaicu B., Fira-Mlădinescu C., Petrescu C., Putnoky S., Suciu O., Fira-Mlădinescu O.
 
CELULARITATEA SALIVARĂ ŞI LEZIUNILE ODONTALE
Goţia S. L., Goţia S. R., Podariu A.
 
PROLEGOMENE, CONCEPTULUI “DOZE MICI DE RADIAŢII”
Popescu D.
 
RĂSPUNSUL CELULAR LA DOZE MICI DE RADIAŢII - efectul bystander şi răspunsul adaptiv
Nodiţi M.
 
EFECTELE DOZELOR MICI DE RADIAŢII IONIZANTE ASUPRA SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI
Tulbure R.,  Gheorghe R., C May C.   96
 
IRADIEREA INTERNĂ A TIMIŞORENILOR DATORATĂ RADIONUCLIZILOR NATURALI DIN APA POTABILĂ
Bragea M., Toro L.
 
CONTROLUL EXPUNERILOR PROFESIONALE LA CNE-PROD CERNAVODĂ
Chitu C., Simionov V.
 
CONTRIBUŢIA CS-137 DIN LAPTE LA IRADIEREA INTERNĂ A POPULAŢIEI DIN JUDEŢUL CLUJ, ÎN PERIOADA 1990-2000
Cîndea C., Iancu D.
 
RELAŢIA ÎNTRE ANXIETATE ŞI CUNOŞTINŢELE DESPRE RADIAŢIILE IONIZANTE LA TINERI
Franţescu A., Varga A., Găgeanu C.
 
ESTIMAREA DOZELOR PACIENT ÎN CADRUL CONTROLULUI CALITĂŢII ÎN RADIODIAGNOSTIC
Igna L., Fulea D., Burkhardt R.
 
EVALUAREA CITOGENETICĂ A EXPUSILOR PROFESIONALI LA RADIAŢII IONIZANTE PRIN TESTUL MICRONUCLEILOR
Nodiţi M., Draghia L.


RISP NR. 4/2005

CERCETĂRI PRIVIND POLUAREA FACTORILOR MEDIULUI  ÎNCONJURĂTOR CU PESTICIDE ORGANOCLORURATE
Volneanschi A., Stratulat T., Socoliuc P., Sîrcu R., Dîngovschi Z., Covric A.
 
CALITATEA AERULUI INTERIOR DIN ŞCOLI ÎN RELAŢIE CU ASTMUL BRONŞIC
Popa M., Curşeu D., Sîrbu D., Chakirou C.
 
NIVELURI ALE MAGNEZIULUI ŞI A ALTOR COMPUŞI ANORGANICI ÎN APA UNOR FÂNTÂNI
Diaconu D.,  Voroniuc O.,   Nastase V.,  Navrotescu T.,  Gheorgheş M.,  Ciobanu O.
 
INVESTIGAREA DIETEI UNEI COLECTIVITĂŢI DE PREŞCOLARI PENTRU EVALUAREA RISCULUI CARIOGEN
Sîrbu D., Popa M., Curşeu D., Sîrbu A.
 
CARACTERISTICI DE EVOLUŢIE A MORBIDITĂŢII PRIN TUBERCULOZĂ ÎN JUDEŢUL VRANCEA ÎN PERIOADA 1997-2004
Tarcea M., Toma T.,  Patraulea M., Maiorov L., Tilinca M., Ganea D.
 
ETIOLOGIA BOLII DIAREICE ACUTE A PREMATURULUI
Toma F., Bucur G., Şipoş A.C., Lőrinczi L., Tarcea M.
 
VIRUSUL EPSTEIN BARR ŞI BOALA HODGKIN
Tilinca M., Măruşteri M., Oltean G., Toma F., Sin A.
 
SUPORT PENTRU COMBATEREA OBICEIULUI DE A FUMA
Caraion-Buzdea C., Ursoniu S., Vernic C., Silberberg K., Korbuly B.
 
ACTIVITATEA SEXUALĂ PROFESIONALĂ ŞI SĂNĂTATEA PUBLICĂ
Ursoniu S.
 
FACTORII DE RISC  ATEROSCLEROTICI  DIETO-INFLUENŢABILI ŞI FUNCŢIA VASOMOTORIE ENDOTELIALĂ
Noveanu L., Gherbon A., Fira-Mladinescu O. Caraba A., Mihalaş G.
 
STUDIUL PREVALENŢEI  ŞI A CARACTERISTICILOR OBICEIULUI  DE A FUMA PRINTRE STUDENŢII LA MEDICINĂ
Noveanu L., Muntean C., Gherbon A., Fira-Mladinescu C., Mihalaş G.
 
EFECTUL HIPOCLORITULUI DE SODIU ASUPRA FLOREI MICROBIENE DIN CANALELE RADICULARE INFECTATE
Branea D.,  Dan L.,  Rominu R.,  Berceanu-Văduva D.,  Crăciunescu M.,  Hogea E.,  Szuhanek C.,  Popa M., Muntean D.,  Zugravu R.,  Horhat F.,  Pilut C.,  Dobrean L.,  Horhat D.,  Moldovan R.
 
PREVALENŢA ŞI REZISTENŢA LA ANTIBIOTICE A UROPATOGENILOR NOSOCOMIALI IZOLAŢI DINTR-O SECŢIE DE NEFROLOGIE
Nicodemus T., Licker M., Tutelcă A., Orb C., Badiţoiu L., Hogea E., Moldovan R.
 
SENSIBILITATEA LA CHIMIOTERAPICELE ANTIINFECŢIOASE A TULPINILOR DE PSEUDOMONAS AERUGINOSA IZOLATE DIN SECŢII MEDICALE ŞI CHIRURGICALE
Orb E. C.,  Licker M.,  Dan L., Tutelcă A.,  Kosa E. ,  Moldovan R.


RISP NR. 1/2006

MANAGEMENTUL DE SPITAL – INDICATORII DE SPITALIZARE PENTRU SARCINĂ, NAŞTERE ŞI LĂUZIE
Wusinczky E., Tarcea M., Ureche R.
 
CONDIŢII IGIENICO-SANITARE ÎN UNITĂŢI SPITALICEŞTI
Lupulescu D., Bălan G., Cucu A., Amăriuţei S., Iancu M.
 
COMPORTAMENTUL SEXUAL LA STUDENŢI DIN CÂTEVA CENTRE UNIVERSITARE
Laza V.
 
PREVALENŢA TULPINILOR DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS METICILINO-REZISTENTE IZOLATE DINTR-O SECŢIE ATI
Hogea E., Licker M., Dragomirescu L., Branea D., Stangă L.,Muntean D.,  Horhat F., Popa M., Adămuţ M., Linţa M., Zugravu R., Piluţ C., Moldovan R.
 
REZISTENŢA LA QUINOLONE A TULPINILOR DE ENTEROBACTERII IZOLATE
DIN UROCULTURI  ÎNTR-O CLINICĂ DE UROLOGIE
Muntean D., Licker M., Berceanu-Văduva D., Hogea E., Piluţ C., Adămuţ M., Popa M., Dobrean L., Horhat F., Horhat I., Moldovan R.
 
ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII FIZICE  A COPIILOR CU RAHITISM CARENŢIAL
Cordeanu A.
 
NORME PRIVIND GESTIONAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂŢILE MEDICALE
Tarcea M., Toma F., Wusinsczy E., Szasz S.
 
COORDONATE ŞI PRIORITĂŢI STRATEGICE ALE DOMENIULUI SĂNĂTĂŢII ÎN RELAŢIE CU MEDIUL
Cucu A., Lupulescu D.


RISP NR. 2/2006

EVALUAREA EXPUNERII LA CADMIU A POPULAŢIEI GENERALE DIN ZONA COPŞA MICĂ FOLOSIND DATELE DE MEDIU
Curşeu D., Sîrbu D., Popa M., Czuczi E.
 
COMPORTAMENTE VIOLENTE ŞI GENERATOARE DE ACCIDENTE ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR
Laza V.
 
EXISTĂ SUPRASOLICITARE ŞCOLARĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL ?
Cordeanu A., Iosif I., Nicolescu R., Huidumac-Petrescu C., Năstase E.
 
CONSIDERAŢII ASUPRA TULPINILOR CU POTENŢIAL NOSOCOMIAL CIRCULANTE ÎNTR-O SECŢIE DE CHIRURGIE PLASTICĂ
Hogea E., Licker M., Dragomirescu L., Branea D., Berceanu-Văduva D., Crăciunescu M., Muntean D., Zugravu R., Moldovan R.
 
PREVALENŢA ŞI REZISTENŢA LA ANTIBIOTICE A UNOR TULPINI DE STAPHYLOCOCCUS SPP. IZOLATE DIN UROCULTURI
Muntean D., Berceanu-Văduva D., Licker M., Hogea E., Dragomirescu L., Branea D., Crăciunescu M., Stângă L., Rădulescu M., Zugravu R., Moldovan R.
 
NIVELUL DE INFORMARE ŞI COMPORTAMENT LEGAT DE CONTRACEPŢIE LA UN LOT DE ADULŢI MUREŞENI.
Tarcea M., Toma F., Ghemeş M., Golea C., Bâra A.
 
FACTORI DE RISC ÎN POLITRAUMATISMELE PRIN ACCIDENTE RUTIERE
Fabian T.
 
ASPECTE GENERALE ALE METHEMOGLOBINEMIEI ÎN LUME ŞI ÎN ŢARA NOASTRĂ
Damaschin F.


RISP NR. 3/2006

EVALUAREA CONSUMULUI DE ALIMENTE CONŢINÂND ADITIVI ALIMENTARI, DE CĂTRE UN LOT DE TINERI MUREŞENI
Farr A.M.,Tarcea M., Ureche R.
 
CONSUMUL DE ALCOOL ÎN RÂNDUL STUDENŢILOR
Laza V.
 
STUDIUL COMPORTAMENTULUI SEXUAL LA ADOLESCENŢI. STUDIU DE CAZ
Laslău M., Constăngioară A.
 
EVALUAREA COMPORTAMENTULUI SEXUAL CU RISC LA UN LOT POPULAŢIONAL DIN MEDIUL URBAN
Rada C., Tarcea M., Albu A.
 
PARTICULARITĂŢI ANTROPOMETRICE LA COPII ŞI ADOLESCENŢI DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREŞ
Drăgoi S.,Tarcea M., Kovecsi Z., Farr A., Ureche R.
 
STUDIUL RELAŢIEI DINTRE CALITATEA APEI POTABILE ŞI PREVALENŢA BOLILOR CARDIOVASCULARE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA
Tulhină D.,  Cătănescu O.,  Vlad R., Băltăceanu O.,  Marin Z.,  Brînzei G.,  Neniu C.,  Cădar C.
 
RISCURI GENERATE DE HIPERTENSIUNEA ARTERIALĂ
Brânzan L.
 
STRES  ŞI PROFILAXIE ÎN  BOLILE PSIHICE
Crişan D. I.


RISP NR. 4/2006

IMPACTUL RADIAŢIILOR IONIZANTE ACCIDENTALE ASUPRA INCIDENŢEI LEUCEMIILOR ACUTE. CONSIDERAŢII STATISTICE   
Tilinca M., Măruşteri M., Tarcea M.
 
STUDIUL COMPORTAMENTULUI ALIMENTAR ÎNTR-O COLECTIVITATE ŞCOLARĂ
Constăngioară A., Laslău M.
 
STUDIUL ACTIVITĂŢII FIZICE ÎNTR-O COLECTIVITATE ŞCOLARĂ            
Constăngioară A., Laslău M., Teaha M.
 
EVALUAREA CARACTERISTICILOR DE CALITATE A PRODUSELOR DIN CARNE COMERCIALIZATE ÎN JUDEŢUL BRAŞOV PE O PERIOADĂ DE  5 ANI         
Buvnariu L., Tarcea M., Ureche R.
 
IDENTIFICAREA CONŢINUTULUI DE COLORANŢI SINTETICI ÎN DIVERSE BĂUTURI RĂCORITOARE DIN AREALUL TG. MUREŞ  
Fárr A. M., Tarcea M., Drăgoi S., Orban A., Ureche R., Harkó Z.
 
PERSPECTIVE INTER- ŞI PLURIDISCIPLINARE ÎN SPRIJINUL PERSOANELOR DEPENDENTE             
Bărbat C.
 
PROMOTORI AI  VIEŢII SĂNĂTOASE:  ALIMENTAŢIA RAŢIONALĂ ŞI  FITNESS-UL  
Negrea C.
 
COMPORTAMENTUL SEXUAL ÎN ADOLESCENŢĂ         
Bagiu R.


RISP NR. 1/2007

CALITATEA APEI BRUTE A RÂULUI MUREŞ ÎN JUDEŢUL MUREŞ
Szasz S., Tarcea M., Ureche R.
 
CONSIDERAŢII PRIVIND UTILIZAREA INSTALAŢIILOR MOBILE DE POTABILIZARE ŞI CONSERVARE A APEI ÎN SITUAŢII DE CALAMITATE
Marin Z., Lungu E., Brînzei G., Lungu C., Lupşa I., Fazakaş-Todea I., Tulhină D., Cătănescu O.
 
EVALUAREA STĂRII DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI ADULTE DIN JUDEŢUL VÂLCEA, ANUL 2005
Ceană D., Tarcea M., Ureche R.
 
COMPORTAMENTUL HETEROAGRESIV LA ADOLESCENŢII DIN JUDEŢUL TIMIŞ: VIOLENŢA VERBALĂ
Putnoky S., Vlaicu B., Ursoniu S., Fira-Mlădinescu C., Petrescu C., Suciu O., Bagiu R., Ciobanu V., Caraion-Buzdea C., Silberberg K., Korbuly B., Vlaicu Ş.
 
VIOLENŢA - O PROBLEMĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Putnoky S.
 
VARIABILITATEA MORFOLOGICĂ A RAMURILOR TRUNCHIULUI CELIAC
Roşu L.M., Roşu D.C., Niculescu V.
 
IGIENA – SPECIALITATE INDISPENSABILĂ A SĂNĂTĂŢII PUBLICE
Friptuleac G., Chirlici A.
 
MANAGEMENTUL ASIGURĂRII CALITĂŢII DIN SISTEMUL DE SĂNĂTATE
Csiki Z., Jeszenszky F., Tarcea M., Ureche R.
 
DIOXINELE – SURSE, PROPRIETĂŢI CHIMICE ŞI TOXICITATE
Domahidi I., Tarcea M., Orban A., Farr A., Drăgoi S., Rácz L.


RISP NR. 2/2007

CORELAŢIA UNOR INDICI ANTROPOMETRICI  CU VÂRSTA ŞI SEXUL, ÎN ADOLESCENŢA TIMPURIE
Bagiu R.
 
EVALUAREA CARACTERISTICILOR ŞI DINAMICII APORTULUI DE IOD LA GRAVIDE DIN MUNICIPIUL BUCUREŞTI
Niţescu M., Cucu A., Dumitrache S., Petrişor D., Simescu M.         
 
ELEMENTE DE DEZVOLTARE FIZICĂ ŞI MATURIZARE PUBERTARĂ LA ADOLESCENŢI DIN ORADEA
Laslău M., Constăngioară A.
 
FUMATUL ACTIV ŞI PASIV ÎN RÂNDUL ELEVILOR DE LICEU ŞI ŞCOALĂ GENERALĂ
Lotrean L., Ionuţ C., De Vries H.
 
STUDII REFERITOARE LA SISTEMUL INFORMAŢIONAL PENTRU SĂNĂTATE ÎN RELAŢIE CU MEDIUL
Friptuleac G., Bernic V., Ochişor V.
 
IMPLICAREA ADOLESCENŢILOR DIN JUDEŢUL TIMIŞ ÎN DELICTE MINORE: FURTUL DE BUNURI
Putnoky S., Vlaicu B., Ursoniu S., Fira-Mlădinescu C., Petrescu C., Suciu O., Bagiu R., Ciobanu V., Caraion-Buzdea C., Silberberg K., Korbuly B., Vlaicu Ş.
 
ADOLESCENŢII ŞI FURNIZORII ENERGETICI PENTRU ORGANISM
Suciu O.
 
CONSUMUL DE ALCOOL ŞI DROGURI LA ADOLESCENŢI
Putnoky S., Vlaicu B.
 
MANIFESTĂRI EXTRAHEPATICE ÎN HEPATITA CRONICĂ VIRALĂ C
Caraba A., Bagiu R., Crişan V., Romoşan I.


RISP NR. 3/2007

EVOLUŢIA DURITĂŢII ŞI A CONŢINUTULUI DE FIER DIN SISTEMUL DE APROVIZIONARE CU APĂ POTABILĂ DIN MUNICIPIUL TIMIŞOARA, ÎN PERIOADA 2001 – 2005
Marin Z., Lupşa I., Brînzei G., Tulhină D., Cătănescu O., Goia A.
 
EVALUAREA UNOR BIOMARKERI URINARI ÎN EXPUNEREA CRONICĂ NEPROFESIONALĂ CU CADMIU ÎN RÂNDUL LICEENILOR DIN COPŞA MICĂ
Orbán A., Ureche R., Tarcea M., Domahidi I., Fárr A., Drăgoi S., Jeszenszky K., Péter K., Penescu O., Istrate A.
 
EVALUAREA UNOR FACTORI INDIVIDUALI DE RISC PENTRU VIOLENŢA FIZICĂ LA ADOLESCENŢII DIN JUDEŢUL TIMIŞ
Putnoky S.,Vlaicu B., Ursoniu S.
 
CONSIDERAŢII PRIVIND MORBIDITATEA CRONICĂ ÎN ADOLESCENŢĂ – VALVULOPATIILE
Vlaicu L.
 
COTININE FOR THE ASSESMENT OF BIRTH WEIGHT REDUCTION IN CIGARETTE SMOKE EXPOSED FETUSES
Sas I., Ardelean C., Vlaicu B.
 
CHRONIC ARSENIC EXPOSURE FROM DRINKING WATER
Ardelean C., Sas I., Vlaicu B.
 
COMPORTAMENTUL CU RISC DE IMPLICARE ÎN ACCIDENTE DE CIRCULAŢIE
Putnoky S., Doroftei S.
 
TRAUMATISMELE. FACTORI DE RISC ASOCIAŢI UNOR CATEGORII DE TRAUMATISME
Fabian T.K.


RISP NR. 4/2007

CONTAMINAREA CU CADMIU A PRODUSELOR ALIMENTARE DIN JUDEŢUL MUREŞ ÎN 2005
Orbán A., Ureche R., Tarcea M., Domahidi I., Fárr A., Drăgoi S., Péter K.
 
SUPRAVEGHEREA EPIDEMIOLOGICĂ ÎNTR-UN SPITAL MUNICIPAL DIN NORD-VESTUL ROMÂNIEI
Teaha M., Constăngioară A.
 
EVALUAREA IMPLEMENTĂRII SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII ÎN UNITĂŢI SPITALICEŞTI DE ACELAŞI TIP
Csiki Z., Popa R., Tarcea M., Ureche R.
 
ANALIZA SPITALIZĂRILOR PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE, ÎN ROMÂNIA, 2005
Tarcea M., Wusinczky E., Csiki Z., Ureche R., Ceană D., Szasz S.
 
EVALUAREA UNOR FACTORI DE RISC DIN MEDIUL ŞCOLAR ŞI DIN ANTURAJUL PRIETENILOR PENTRU VIOLENŢA FIZICĂ LA ADOLESCENŢII DIN JUDEŢUL TIMIŞ
Putnoky S., Vlaicu B., Ursoniu S.
 
COMPORTAMENTUL SEXUAL ACTIV LA ADOLESCENŢII TIMIŞENI, PROBLEMĂ MAJORĂ DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Bagiu R., Suciu O., Petrescu C., Fira-Mlădinescu C., Putnoky S., Vlaicu B.
 
STAREA DE NUTRIŢIE ŞI ACTIVITATEA FIZICĂ LA TINERI
Suciu, O., Doroftei S., Vlaicu B., Petrescu C., Fira-Mlădinescu C., Putnoky S., Bagiu R., Cheptănariu D.
 
COMPORTAMENTUL AGRESIV LA ADOLESCENŢI
Putnoky S.
 
FACTORI DE RISC EXOGENI ÎN RELAŢIE CU UNELE AFECŢIUNI CARDIOVASCULARE ŞI RESPIRATORII
Brînzan L.
 
DIOXINELE – EFECTE ASUPRA ORGANISMULUI ŞI LIMITE ADMISE
Domahidi I., Tarcea M., Orban A., Farr A., Drăgoi S., Rácz L.
 
HIDATIDOZA – “CANCERUL ALB”.  REFERAT GENERAL
Ţîrnea L.,  Iacobiciu I., Vlaicu B., Olariu R.,  Neghină R., Morariu S.


RISP Nr. 1/2008

SISTEM INTELIGENT DE MONITORIZARE ŞI AVERTIZARE PRECOCE ASUPRA RĂSPÂNDIRII PANDEMICE A VIRUSURILOR
Popa M. 
 
ASPECTE ALE MORBIDITĂŢII COPIILOR DIN LOCALITĂŢILE RURALE ÎN RELAŢIE CU CALITATEA APEI POTABILE
Friptuleac G., Bernic V.
 
FACTORI ALERGIZANŢI PREZENŢI ÎN MEDIUL DE LOCUIT
Lupulescu D., Fulga M., Iancu M.
 
IMPACTUL ZGOMOTULUI URBAN ŞI STAREA DE SĂNĂTATE A POPULAŢIEI
Fulga M., Lupulescu D., Iancu M.
 
PERCEPŢIA RISCULUI REPREZENTAT DE ADITIVII ALIMENTARI. INFORMAREA ŞI INFORMAŢIA PRIN  MASS MEDIA
Bitea Z., Lazăr A., Dinescu C., Suciu R., Sărmăşan C.
 
STUDIU DE CAZ PRIVIND PREZENŢA  COLORANTULUI SINTETIC E124 ÎN PREPARATUL DE CARNE “SALAM DE VARĂ“
Bitea Z., Moca L., Sonea C.
 
CONSIDERENTE PRIVIND CONTAMINAREA MICROBIOLOGICĂ A PREPARATELOR DIN CARNE
Bitea Z., Laslău M., Herdelău I., Neagu L.
 
ASPECTE PRIVIND MONITORIZAREA TOXIINFECŢIILOR ALIMENTARE ÎN ULTIMUL DECENIU ÎN JUDEŢUL SIBIU
Resiga E. N., Mihailă R., Bardac D., Radu M., Blăguţiu L.
 
IZBUCNIRE DE TOXIINFECŢIE ALIMENTARĂ ÎNTR-UN AŞEZĂMÂNT MONAHAL DIN JUDEŢUL DÂMBOVIŢA. PREZENTARE DE CAZ
Zebreniuc M., Marinescu M., Constantinescu O.I., Cosmiuc L., Costea G., Vaszil C.
 
ASPECTE PRIVIND MORBIDITATEA PRIN TRICHINELOZĂ ÎN JUDEŢUL BIHOR ÎN PERIOADA 1996-2007
Laslău M., Bitea Z., Sărmăşan C., Constăngioară A., Rahotă D.
 
EVALUAREA RISCULUI DE APARIŢIE A INTOXICAŢIEI ALIMENTARE HISTAMINICE
Voroniuc O.
 
ASPECTE EPIDEMIOLOGICE PRIVIND VÂRSTA DE DEBUT A UNOR COMPORTAMENTE CU RISC PENTRU SĂNĂTATE LA ADOLESCENŢI
Vlaicu B., Petrescu C., Fira-Mlădinescu C., Putnoky S., Ursoniu S.,  Caraion C., Suciu O., Bagiu R., Vlaicu Ş., Silberberg K., Korbuly B.
 
COMPORTAMENTUL CU RISC PENTRU SĂNĂTATE LA ELEVII DIN MUNICIPIUL CHIŞINĂU, REPUBLICA MOLDOVA
Zepca V.
 
INFLUENŢA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE ASUPRA ELEVILOR DE LICEU INTR-O ŞCOALĂ DIN SATU MARE
Petrescu C., Piţ M., Suciu O., Miuţ P.
 
COMPORTAMENTUL CU RISC DE IMPLICARE ÎN ACCIDENTE DE CIRCULAŢIE LA ADOLESCENŢII DIN JUDEŢUL TIMIŞ
Putnoky S.,Vlaicu B., Ursoniu S., Fira-Mlădinescu C., Petrescu C., Suciu O., Bagiu R., Ciobanu V., Caraion-Buzdea C., Silberberg K., Korbuly B., Vlaicu Ş.
 
RENUNŢĂ ADOLESCENŢII DIN BIHOR LA FUMAT ? DE LA PROGRAM LA FAPTE
Dinescu C., Lazăr A., Bitea Z., Sonea C., Suciu R., Lazăr P.
 
INCIDENŢA METHEMOGLOBINEMIILOR LA COPIII 0-1 AN ÎN JUDEŢUL OLT
Dinescu V., Madan M., Prejbeanu I., Petrişor D., Dinescu S.N., Melinte V., Dragomir M.
 
MOBILIERUL ŞCOLAR TRADIŢIONAL SAU CEL ERGONOMIC?
Cordeanu A., Huidumac-Petrescu C., Nicolescu R., Nastase M., Cordeanu E.M., Pantea –Stoian A., Patrascu D.
 
CARACTERISTICI EPIDEMIOLOGICE ALE CONSUMULUI DE DROGURI ŞI AUTOMEDICAŢIEI LA ADOLESCENŢI DIN JUDEŢUL TIMIŞ, ROMÂNIA
Chevereşan A., Vlaicu B., Maliţa I., Cinca R., Putnoky S., Fira-Mlădinescu C., Petrescu C., Silberberg K., Korbuly B.


RISP Nr. 2/2008

CONDIŢIILE IGIENICO-SANITARE ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT DIN JUDEŢUL DOLJ
Hurezeanu A., Ciovică C., Cara L.C., Dincă D.
 
SUPRAAGLOMERAREA, FACTOR DE RISC PENTRU SĂNĂTATEA PREŞCOLARILOR
Ciovică C., Hurezeanu A., Cara M. L., Dincă D.
 
POPULAŢIA CA FACTOR DETERMINANT ÎN POLITICILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI AL UNEI DEZVOLTĂRI SUSTENABILE
Jeszenszky F., Moldovan L.M., Maftei A-M., Rácz V-L.
 
APRECIEREA CONDIŢIILOR IGIENICO-SANITARE ÎN MEDIUL SPITALICESC. STUDIU DE CAZ
Sărmăşan C., Laslău M., Daina L., Constăngioară A.     
 
FACTORI DE RISC DIN MEDIUL ECOLOGIC ŞI AL MUNCII CU ACŢIUNE ONCOGENĂ
Jeszenszky F., Jeszenszky K., Maftei A-M., Enaru R.M., Rácz V-L.
 
CONSIDERAŢII PRIVIND ROLUL FACTORILOR DE RISC ÎN ETIOPATOGENIA CARCINOMULUI RENAL - TUMORA GRAWITZ
Rahotă D.,  Rahotă B., Maghiar T., Dungaru C., Bitea Z., Cuc C., Laslău M., Sărmăşan C.
 
STUDIU PRIVIND RELAŢIA DINTRE ALIMENTAŢIE ŞI VALORILE BIOLOGICE ÎNREGISTRATE ÎN RÂNDUL A DOUĂ LOTURI DE SCAFANDRI MILITARI
Rudencu C., Damaschin F.
 
SINDROMUL METABOLIC – STUDIU POPULAŢIONAL
Zebreniuc M.
 
CONSIDERAŢII PRIVIND MONITORIZAREA CALITĂŢII CHIMICE A PREPARATELOR DIN CARNE, ÎN JUDEŢUL TIMIŞ
Vlaicu Ş.,  Dumitru V., Fluxa F., Marincov D., Vlaicu B.
 
SUBSTANŢE BIOCIDE ŞI IMPORTANŢA LOR CA FACTORI DE RISC ÎN SECURITATEA ALIMENTAŢIEI
Jeszenszky F., Csiszér A., Mogoş Antonescu D., Rozsnyai F.F., Rácz V-L.
 
STUDIU PRIVIND CORELAŢIA DINTRE FRECVENŢĂ ŞI NOTELE OBŢINUTE LA EXAMEN, EFECTUAT ÎN ANUL 2007-2008 - SESIUNEA DE IARNĂ, PE STUDENŢII DE ANUL III MD
Damaschin F., Severin B.
 
CORELAŢII ÎNTRE UNELE TESTE PSIHOLOGICE APLICATE UNUI LOT DE ELEVI ŞI SITUAŢIA LOR ŞCOLARĂ
Hurezeanu A., Pătru E., Badea P., Ciovică C.
 
ASPECTE PRIVIND PERCEPŢIA CADRELOR DIDACTICE DIN JUDEŢUL BIHOR DESPRE EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE ÎN ŞCOALĂ
Lazăr A., Bitea Z., Sonea N.C., Dinescu C., Suciu R.       
 
DINAMICA DEZVOLTĂRII FIZICE A COPIILOR ŞI ADOLESCENŢILOR DIN ROMÂNIA ÎN ULTIMII 50 DE ANI
Cordeanu A., Bucaleţ C., Stănescu C., Dumitrache C., Nicolescu R., Năstase E., Kassai V., Ionel Iosif I., Pîrvu S., Stoian Pantea A.
 
STUDIUL CREŞTERII ŞI DEZVOLTĂRII FIZICE A COPIILOR TALASEMICI
Ciovică C., Glavce C., Petrescu M., Baciu A.
 
EVOLUŢIA CORPOLENŢEI LA ADOLESCENŢI (11-18 ANI) ŞI FACTORI MODELATORI
Glavce C., Moţa M., Popa I., Petrescu M., Stan C., Popa S.
 
STUDIUL MORBIDITĂŢII CRONICE PRIN EXAMENELE MEDICALE DE BILANŢ ÎN COLECTIVITĂŢILE DE COPII ŞI ADOLESCENŢI, 2004-2005, URBAN JUD. BIHOR
Dungaru C., Vlaicu B., Rahotă D., Bitea Z.
 
RISCUL FONIC ÎN UNITĂŢILE SPITALICEŞTI CU PROFIL PEDIATRIC
Sărmăşan C., Laslău M., Bitea Z., Constăngioară A., Rahotă D., Cuc O.
 
DATE PRIVIND CONŢINUTUL MINERAL AL APEI UNOR SURSE DIN COLECTIVITĂŢI UMANE
Diaconu D., Voroniuc O., Nastase V., Nechifor E., Nechifor O.
 
COPIII CA GRUP POPULAŢIONAL CU VULNERABILITATE PARTICULARĂ LA ACŢIUNEA CONTAMINANŢILOR PERICULOŞI DIN MEDIU
Curşeu D., Popa M., Sîrbu D.


RISP Nr. 3/2008

POLUAREA  AERULUI CU  PULBERI  -  FACTOR  DE  RISC  PENTRU  SĂNĂTATEA  POPULAŢIEI  DINTR-UN  CENTRU  INDUSTRIAL
Doroftei S., Cheptănariu D., Suciu O., Fira-Mlădinescu C., Petrescu C., Putnoky S.,
Bagiu R.
 
ILUMINATUL ARTIFICIAL STRADAL. FACTORI DE RISC LA ÎNLOCUIREA LĂMPILOR
Herman H.
 
FACTORI DE RISC ÎN CANCERUL GLANDEI MAMARE ÎN JUDEŢUL DOLJ
Lascu C., Bădulescu F., Prejbeanu I., Schenker M., Lascu A.
 
POLUAREA CHIMICĂ A FACTORILOR DE MEDIU ŞI RISCUL ASUPRA SĂNĂTĂŢII
Lupulescu D., Juganaru E., Iordache D., Iancu M., Fulga M., Jebereanu M.
 
STAREA DE SĂNĂTATE A COPIILOR ÎN RELAŢIE CU CALITATEA APEI POTABILE  
Lupulescu D., Tudor A., Iancu M.
 
EVALUAREA CONDIŢIILOR IGIENICO-SANITARE ÎNTR-UN CENTRU PRIVAT DE DIALIZĂ
Moldoveanu A.M., Guţu I., Ciortea D.
 
CARBOXIHEMOGLOBINA: BIOMARKER PENTRU EXPUNEREA LA MONOXID DE CARBON ŞI PENTRU EVALUAREA EFECTELOR ASUPRA SĂNĂTĂŢII?
Popa M., Sîrbu D.M., Curşeu D.
 
CARBOXIHEMOGLOBINA: COMPARAŢIE ÎNTRE DOUĂ METODE DE MĂSURARE
Popa M., Curşeu D., Sîrbu D.M.
 
STUDIUL RELAŢIEI DINTRE CALITATEA APEI POTABILE ŞI PREVALENŢA UNOR BOLI HIDRICE ÎN MUNICIPIUL TIMIŞOARA
Tulhină D., Lupşa I., Popovici E. D., Fazakaş-Todea I., Goia A., Cătănescu O.
 
DINAMICA PESTICIDELOR ORGANO-CLORURATE ÎN ALIMENTELE DIN JUDEŢUL DOLJ
Lascu C., Bădulescu F., Prejbeanu I., Schenker M., Lascu A.
 
CONTAMINANŢI CHIMICI - PLUMB ŞI CADMIU - ÎN PRODUSE ALIMENTARE DIN JUDEŢUL IAŞI ANALIZATE ÎN ULTIMII ANI
Rusu R., Hura C., Alexandrescu L., Ruşinaru M., Voroniuc O.
 
ACRILAMIDA ŞI EXPUNEREA UMANĂ PRIN CONSUM DE ALIMENTE
Sîrbu D., Curşeu D., Popa M.
 
EXPUNEREA POPULAŢIEI LA PESTICIDE ORGANOCLORURATE DIN ALIMENTE
Voroniuc O., Cojocaru D., Struţinschi D., Hura C., Gavăt V.
 
EDUCAŢIA PENTRU SĂNĂTATE LA ADOLESCENŢI ŞI NOILE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE
Albeanu D.S.
 
STAREA DE SĂNĂTATE A ADOLESCENŢILOR DE VÂRSTĂ PREMILITARĂ (15-18 ANI) ŞI A RECRUŢILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA
Iziumov N., Zepca V.
 
COMPARAŢIE ÎNTRE DEZVOLTAREA SOMATOMETRICĂ A COPIILOR DIN MEDIUL RURAL ŞI URBAN DIN SUDUL TRANSILVANIEI
Mihăilă R., Resiga E., Mihăilă R.
 
VANDALISMUL CA MANIFESTARE A COMPORTAMENTULUI HETEROAGRESIV LA ADOLESCENŢII DIN JUDEŢUL TIMIŞ
Putnoky S.,Vlaicu B., Ursoniu S., Fira-Mlădinescu C., Petrescu C., Suciu O., Bagiu R., Ciobanu V., Caraion-Buzdea C., Silberberg K., Korbuly B., Vlaicu Ş.
 
PARTICULARITĂŢI ALE COMPORTAMENTULUI ALIMENTAR LA ADOLESCENŢI
Suciu O., Doroftei S., Vlaicu B., Petrescu C., Fira-Mlădinescu C., Putnoky S., Bagiu R., Cheptănariu D., Dungaru C.
 
CONSUMUL DE ALIMENTE ÎN RELAŢIE CU CANCERUL DE SÂN. STUDIU ECOLOGIC ÎN ROMÂNIA
Fira-Mladinescu C., Fira-Mladinescu O., Doroftei S., Vlaicu B., Sas F., Ursoniu S., Putnoky S., Suciu O., Bagiu R., Ionuţ C.
 
CONŢINUTUL MINERAL ŞI ORGANIC AL APEI DE FÂNTÂNĂ DIN DIVERSE ZONE ALE ŢĂRII
Tarcea M., Ureche R., Abram Z., Finta H., Moldovan H., Ceană D.


RISP Nr. 4/2008

CREŞTEREA PREVALENŢEI  STAPHILOCOCCUS AUREUS  METICILINO-REZISTENT (CA-MRSA)
Negru C.O., Gheorghiu E., Todor C., Hogea E., Moldovan R, Bouvier- Berthet M.
 
TULPINI DE ENTEROBACTERII SECRETOARE DE BETA-LACTAMAZE CU SPECTRU EXTINS IZOLATE ÎN INFECŢIILE URINARE DIN AMBULATOR
Negru C.O., Gheorghiu E, Todor C., Hogea E., Moldovan R., Bouvier- Berthet M.
 
APRECIEREA STĂRII DE IGIENĂ A SUPRAFEŢELOR PRIN BIOLUMINISCENŢĂ
Turtoi M., Nicolau A.I.
 
CONSUMUL DE DROGURI LA ADOLESCENŢII DIN JUDEŢUL TIMIŞ - TIPURI DE DROGURI ŞI MOTIVAŢIA UTILIZĂRII ACESTORA
Bărbat C., Vlaicu B., Petrescu C., Ursoniu S., Putnoky S., Mlădinescu-Fira C., Suciu O., Bagiu R.
 
APRECIEREA STĂRII DE SĂNĂTATE LA ELEVI DIN TIMIŞOARA CU AJUTORUL ANTROPOMETRIEI NUTRIŢIONALE
Vlaicu L., Pantea V.
 
CONDIŢIILE DE MUNCĂ DINTR-O ÎNTREPRINDERE: FACTORII DE RISC FIZICI
Cheptănariu D., Doroftei S., Sârb L., Oros C., Vlaicu B., Fira-Mlădinescu C., Suciu O.
 
CONSIDERAŢII PRIVIND FACTORII DE RISC ÎN CANCERELE DE CAVITATE  BUCALĂ
Croitoru C.
 
ASPECTE ANATOMOPATOLOGICE ALE CANCERELOR CAVITĂŢII ORALE
Croitoru C.
 
CONSUMUL ABUZIV DE ALCOOL ASOCIAT ACCIDENTELOR ŞI AGRESIVITĂŢII
Chevereşan A., Zepca V., Friptuleac G.
 
FAMILIA ŞI CONSUMUL DE ALCOOL ŞI DROGURI
Chevereşan A., Friptuleac G., Pantea V.
 
CURĂŢAREA ŞI IGIENIZAREA UTILAJELOR DIN INDUSTRIA ALIMENTARĂ
Turtoi M., Nicolau A.I., Turtoi G.
 
ASPECTE  PRIVIND  TOXICOLOGIA  DIIZOCIANAŢILOR
Cheptănariu D., Sîrb L., Oros C., Vlaicu B., Doroftei S., Fira-Mlădinescu C., Suciu O.
 
STRESUL PSIHIC ŞI AGRESIVITATEA LA ADOLESCENŢI
Băcean C., Toma M.
 
IMPACTUL MANIPULĂRII COMPORTAMENTALE ASUPRA ADOLESCENŢILOR: DROGURILE
Băcean C., Toma M.
 
THE IMPORTANCE OF DIET AND PHYSICAL ACTIVITY FOR OBESITY MANAGEMENT IN YOUNG PEOPLE
Sas I., Ardelean C., Vlaicu B., Banu A.M.
 
ENERGETIC AND CALORIC NECESSARY. RECOMMENDATIONS FOR CONSTITUTING THE DIET IN ADOLESCENTS AND YOUNG ADULTS
Ardelean C., Sas I., Vlaicu B., Banu A.M.
 
CONSUMUL EXCESIV DE ALCOOL LA ADOLESCENŢI ŞI TINERI DIN JUDEŢUL TIMIŞ
Chevereşan A.
 
EXPUNEREA LA NOXE CHIMICE ÎNTR-O ÎNTREPRINDERE DE PRODUCERE A SPUMELOR POLIURETANICE
Cheptănariu D., Sârb L., Oros C., Roşca Ş.